Εκτύπωση

COMMERCIAL

Η COMMERCIAL σειρά  αποτελεί την οικονομική σειρά μελαμινών. Οι υφές σε αυτή την κατηγορία είναι σαγρέ ή πόρου. Απομιμήσεις ξύλου και μονόχρωμες  επιλογές απαρτίζουν την commercial σειρά για λύσεις οικονομικές.


Πλάκες: Poro & Shagreen